Reklamacja wyrobów z drewna

Drewno jest produktem naturalnym, tak więc decydując się na jego zakup klient akceptuje jego naturalne cechy i właściwości oraz szeroką gamę kolorów, struktury oraz innych cech charakteryzujących jeden gatunek drewna. Prezentowane próbki oraz opisy drewna należy traktować więc jedynie podglądowo. Naturalną cechą drewna jest także absorbowanie i oddawanie wilgoci co powoduje zmiany wymiaru produktu, w zależności od gatunku drewna zmiany te mogą sięgać do +/- 6% wymiaru.

 

1. W ramach gwarancji Kupującemu przysługuje prawo do naprawy wadliwego towaru, jego wymiany w przypadku nie dającej się usunąć wady lub bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu wartości użytkowej wyrobu. Sposób rozpatrzenia reklamacji leży w gestii Dostawcy.

2. Zgłoszenie reklamacji nie upoważnia Klienta do wstrzymania zapłaty za zakupione towary. Do chwili pełnej zapłaty za wyroby, pozostają one własnością Dostawcy i nie podlegają reklamacji.

3. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości dotyczące towaru (wady) należy zgłosić w momencie odbioru i zapisać na druku odbioru lub obustronnym podpisanym protokole. Reklamowany towar musi być prawidłowo przechowywany do czasu odbioru. Reklamowany towar musi pozostac w stanie nienaruszonym, tzn. nie może zostać przetworzony (np. położony, pomalowany, pocięty).

4. Za kontrolę jakości i zgodność zamówionego towaru z zamówieniem odpowiada w pierwszej kolejności Kupujący i montażysta.

5. Odpowiedzialność gwaranta (sprzedającego) nie może przekroczyć wartości zakupionego towaru.

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przestrzeganie: warunków fachowego montażu, użytkowania i konserwacji produktu.

7. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia spowodowane niefachowym montażem,

- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą konserwacją,

- uszkodzenia spowodowane codziennm uzytkowaniem, tzn.: uszkodzenia mechaniczne, przetarcia spowodowane użytkowaniem,

- uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem lub przesuszeniem drewna, poprzez utrzymanie wilgotności powietrza innej niż zalecana,

- uszkodzenia spowodowane zaplamieniem lub zawilgocenie a także poprzez zastosowanie do czyszczenia nieodpowiedniego środka pielęgnacyjnego,

- wady towaru okreslone jako dopuszczalne w danej klasie jakościowej.

- naturalne zmiany kolorystycznej drewna pod wpływem promieni UV,

- zgłoszeń reklamacyjnych z powodu kolorystyki i wybarwień i innych widocznych wad na materiał już zamontowany,

- uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub transportem towaru,