Drewno jako produkt naturalny cechuje się unikalnym, niepowtarzalnym walorem estetycznym, tworząc przy tym sprzyjający człowiekowi mikroklimat i atmosferę. Trzeba jednak liczyć się z tym, iż jest to zarówno wadą jak i zaletą, każdego wyrobu z drewna. W związku z tym, klient powinien okreslić się z tym, jakie wady może zaakceptować, a jakie kategorycznie nie wchodzą dla niego w grę. Opierając się o techniczne warunki przedstawione poniżej, klient może wybrać dla siebie towar odpowiadający jego oczekiwaniom w stosunku "cena/jakość". Dodatkową informację można pozyskać kontaktując się z naszym specjalistą (dział kontakt).

 

 Nabywając u nas towar, muszą Państwo zaakcetować zatem, poniższe normy:

 

Drewno profilowane: boazeria,podbitka, deska elewacyjna, deska podłogowa

Kryteria jakości dla tych produktów zostały zapisane w niemieckich normach jakości DIN 68 126 T3.
Normy te obowiązują dla produktu klasy A oraz B o grubości 12,5 mm. W odniesieniu do innych profili i innych grubości obowiązują jedynie orientacyjne normy, które zostały zbudowane na bazie wyżej wymienionych. Niniejsze kryteria jakości obowiązują jedynie w odniesieniu do powierzchni widocznej co oznacza, że wada produktu, która nie będzie widoczna po jego montażu nie jest brana pod uwagę.

Z powodu nie możliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania niniejsze postanowienia mają zastosowanie do 95% partii produktów. Oznacza to, że pośród produktów Kat. A może znajdować się do 5% produktów Kat. B. Odpowiednio przy produktach Kat. B możliwe jest występowanie do 5% produktów gorszej jakości z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one w pełni spełniać funkcje produktów Kat. B. Produkty, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla Kat. B są określane jako odrzuty.

 

Znaki szczególneKlasa AKlasa B
Sęki

niedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy większej niż 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki- małe, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm średnicy), co najmniej na jednej stronie wrośnięte do połowy- pojedyncze małe wypadnięte sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wpływu na krycie – nie powstają prześwity)

niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm (dopuszczalne w sośnie)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysy

niedopuszczalne: pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”

dopuszczalne: większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm


 

 

Rdzenie


niedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4 mm szerokości)
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk

dopuszczalne


 

 

 

 

Wyciski w drewnie

dopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski w drewnie dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski

Skręcenia włókien

niedopuszczalne: widoczne skręcenia włókien

dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski

 

Żywica


dopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski)

dopuszczalne


 

 

 

Zasmolone miejsca
(w przypadku sosny)

dopuszczalne: lekko zasmolone miejsca przy nie więcej niż 10% sztuk

 

dopuszczalne


 

Wrośnięcia kory

niedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski

dopuszczalne


 

Miejsca zaatakowane
przez insekty

niedopuszczalne

 

dopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk
Zgnilizna niedopuszczalne
niedopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjne

miarowo i dobrze strugane
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowatość przy sękach)- odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra. Obok normalnych dybli (kołków) stosuje się również tzw. kolki rdzeniowe, których powierzchnia przypomina sęk

miarowo i „pasująco” strugane
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,- zakołkowane miejsca, - odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebarwienia dopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie więcej niż 10% sztuk

dopuszczalne: przebarwienia i trwałe, zabarwione paski

 

 

 

 

 

Deska tarasowa

 

Wilgotność

W momencie dostawy wilgotność desek tarasowych jest 18% ± 2% .

Na skutek zmian wilgotności powietrza może dojść do zmiany wilgotności drewna a tym samym również momentalnych rozmiarów gotowego produktu.

Wady produktów

Wszelkie ew. błędy dot. klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotności od powyższej normy uważane są za wady widoczne. Momentem decydującym do oceny jakości jak i wilgotności jest moment przekazania towaru odbiorcy. Producent nie może udzielić gwarancji na wady (głównie zmiany wilgotności), które powstały podczas dalszego przechowywania oraz przemieszczenia towaru. Ewentualne wady można reklamować wyłącznie w przypadku produktów, które nie były potem poddawane obróbce (np. skracane, zmiany na powierzchni itp.)

Trzeba pamiętać że drewno jest produktem naturalnym w 100%, reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno przejmuje i oddaję wilgoć z otoczenia, co powoduję zmianę wymiaru, kształtu i pękanie desek, to naturalny proces i jest nie unikniony, ale jego działanie może być zmniejszone odpowiednim montażem oraz konserwacją. Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka.

CechaKlasa AKlasa B
Sęki

niedopuszczalne:

wypadające sęki, otwory po sękach


dopuszczalne:

-czarne ołówkowe sęki do 5mm, również w grupach – zdrowe zrośnięte sęki w dowolnej liczbie w rozmiarze maks. do¼ szerokości produktu;

- częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, niezrośnięte sęki (nie wypadające) do 1/5 szerokości deski

zaślepki sękowe do największego dozwolonego rozmiaru sęku w przypadku maks. 15% produktów, na każdy bm produktu dopuszczalna jest jedna zaślepka, przy czym ich rozłożenie może być dowolne

dopuszczalne:

- zdrowe zrośnięte sęki, częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrośnięte sęki do 10% szerokości + 50mm;

- sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia ("po usunięciu bez otworów")

- zaślepki z tego samego rodzaju drewna, bez ograniczeń


 

 

 

 

 

wyrwane włókna

(miejsca uszkodzone podczas obróbki)

dopuszczalne:

w przypadku 15% towaru, rozmiar uszkodzonych miejsc w przypadku sęków skrajnych jest porównywalna do sęku o średnicy 15mm, w przypadku uszkodzonych sęków skrajnych nie może być po usunięciu elementów naruszone pokrycie

dopuszczalne:

w okolicach sęków: do 40% powierzchni sęku

w przypadku uszkodzonych sęków skrajnych nie może być po usunięciu elementów naruszone pokryciedrewno kompresyjne (twardzica), deformacje

Twardzica dozwolona w przypadku 15% towaru, jeśli nie zakłóca ogólnego wyglądu produktu

deformacje produktów jest dopuszczalna, jeśli nie przeszkadza to w poprawnym montażu

Twardzica bez ograniczeń

deformacje produktów jest dopuszczalna, jeśli nie przeszkadza to w poprawnym montażu

 

 

sęki smołowe

dopuszczalne:

w przypadku 15% towaru, rozmiar do 5x50mm lub na odpowiadającej płaszczyźnie o innych wymiarach. Na każdy bm produktu jest dopuszczalny jeden sęk smołowy, przy czym jego usytuowanie może być dowolne. Sęki smołowe do wielkości 3x30mm są dozwolone

dopuszczalne:

rozmiar do 10x100mm lub na odpowiadającej płaszczyźnie o innych wymiarach. Na każdy bm produktu są dopuszczalne 3 sęki smołowe, przy czym ich rozłożenie jest dowolne. Sęki smołowe do wielkości 3x30mm są dozwolone

pęknięcia

dopuszczalne:

w przypadku 15% towaru nieprzenikające pęknięcia powierzchniowe (pęknięcia typu włos) na stronie zewnętrznej

przenikające pęknięcia czołowe do 30mm długości

w przypadku 40% towaru przenikające pęknięcia czołowe nie dłuższe niż szerokość sztuki

 

niedopuszczalne:

pęknięcie odłupujące
dopuszczalne:

nieprzenikające pęknięcia na stronie zewnętrznej

pęknięcia czołowe nie dłuższe niż 1,5 krotna szerokość deski

 

niedopuszczalne:

pęknięcia odłupujące

 

 

 

 

miękisz

dopuszczalne:

w przypadku 15% towaru najwyżej na 30% długości produktu o szerokości do 5mm

dopuszczalne


 

różnice w kolorach

strona zewnętrzna: bez żadnego zabarwienia

(zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)

w przypadku modrzewia syberyjskiego dozwolone są nieznaczne różnice w kolorach (plamy)


dopuszczalne:

lekkie zabarwienie - czerwone i niebieskie plamy (zabarwienie po stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)

w przypadku modrzewia syberyjskiego dozwolone są nieznaczne różnice w kolorach (plamy)
biel

dopuszczalne:

dopuszczalna u 15% towaru najwyżej na 1/5 długości produktu

niedopuszczalna na zewnętrznej stronie podłogi

dopuszczalne:

na 1/3 strony zewnętrznej

 

 

 

uszkodzenia na skutek działania grzybów i owadów

niedopuszczalne

 

 

 

 

dopuszczalne:

zaczerwienienia w pasach

 

 

 

zaokrąglenia

niedopuszczalne:

po stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra

dopuszczalne:

po stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra na ¾ długości produktu

zakorek

dopuszczalne:

w przypadku 15% towaru o wymiarach do 15mm w średnicy albo na danej płaszczyźnie

dopuszczalne: w zakresie dozwolonych rozmiarów sęków