Drewno jako produkt naturalny cechuje się unikalnym, niepowtarzalnym walorem estetycznym, tworząc przy tym sprzyjający człowiekowi mikroklimat i atmosferę. Trzeba jednak liczyć się z tym, iż jest to zarówno wadą jak i zaletą, każdego wyrobu z drewna. W związku z tym, klient powinien okreslić się z tym, jakie wady może zaakceptować, a jakie kategorycznie nie wchodzą dla niego w grę. Opierając się o techniczne warunki przedstawione poniżej, klient może wybrać dla siebie towar odpowiadający jego oczekiwaniom w stosunku "cena/jakość". Dodatkową informację można pozyskać kontaktując się z naszym specjalistą (dział kontakt).

 

 Nabywając u nas towar, muszą Państwo zaakcetować zatem, poniższe normy:

 

Drewno profilowane: boazeria,podbitka, deska elewacyjna, deska podłogowa

Kryteria jakości dla tych produktów zostały zapisane w niemieckich normach jakości DIN 68 126 T3.
Normy te obowiązują dla produktu klasy A oraz B o grubości 12,5 mm. W odniesieniu do innych profili i innych grubości obowiązują jedynie orientacyjne normy, które zostały zbudowane na bazie wyżej wymienionych. Niniejsze kryteria jakości obowiązują jedynie w odniesieniu do powierzchni widocznej co oznacza, że wada produktu, która nie będzie widoczna po jego montażu nie jest brana pod uwagę.

Z powodu nie możliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania niniejsze postanowienia mają zastosowanie do 95% partii produktów. Oznacza to, że pośród produktów Kat. A może znajdować się do 5% produktów Kat. B. Odpowiednio przy produktach Kat. B możliwe jest występowanie do 5% produktów gorszej jakości z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one w pełni spełniać funkcje produktów Kat. B. Produkty, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla Kat. B są określane jako odrzuty.

 

Znaki szczególneKlasa AKlasa B
Sęki

niedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy większej niż 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki- małe, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm średnicy), co najmniej na jednej stronie wrośnięte do połowy- pojedyncze małe wypadnięte sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wpływu na krycie – nie powstają prześwity)

niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm (dopuszczalne w sośnie)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysy

niedopuszczalne: pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”

dopuszczalne: większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm


 

 

Rdzenie


niedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4 mm szerokości)
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk

dopuszczalne


 

 

 

 

Wyciski w drewnie

dopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski w drewnie dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski

Skręcenia włókien

niedopuszczalne: widoczne skręcenia włókien

dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski

 

Żywica


dopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski)

dopuszczalne


 

 

 

Zasmolone miejsca
(w przypadku sosny)

dopuszczalne: lekko zasmolone miejsca przy nie więcej niż 10% sztuk

 

dopuszczalne


 

Wrośnięcia kory

niedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski

dopuszczalne


 

Miejsca zaatakowane
przez insekty

niedopuszczalne

 

dopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk
Zgnilizna niedopuszczalne
niedopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjne

miarowo i dobrze strugane
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowatość przy sękach)- odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra. Obok normalnych dybli (kołków) stosuje się również tzw. kolki rdzeniowe, których powierzchnia przypomina sęk

miarowo i „pasująco” strugane
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,- zakołkowane miejsca, - odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebarwienia dopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie więcej niż 10% sztuk

dopuszczalne: przebarwienia i trwałe, zabarwione paski

 

 

 

 

 

Deska tarasowa

 

Aby pobrać specyfikację dla deski tarasowej, kliknij w link